خطرات اضافه وزن بعد از بارداری

Posted by

باج‌خواهی علنی اصلاح‌طلبان از روحانی

به گفته محققان وزن زنان قبل از بارداری و میزان اضافه وزن شان در طول بارداری از جمله فاکتورهای پرخطر دیابت بارداری است. دیابت بارداری نوعی قندخون بالاست که در طول بارداری روی می دهد. این عارضه می تواند هم برای مادر و هم برای نوزاد عوارضی به همراه داشته باشد.

باج‌خواهی علنی اصلاح‌طلبان از روحانی