پایان نشست سران گروه هفت بدون اشاره به برجام

Posted by

باران در راه است

نشست سران گروه هفت در حالی به پایان رسید که بر خلاف گذشته، در بیانیه پایانی آن اشاره‌ای به ایران نشده است.

باران در راه است