باید کاندیدای اصلح را بشناسیم و کمکش کنیم

Posted by

بارش‌های کشور به ۲۰۵ میلی‌متر رسید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر حمایت از کاندیدای اصلح توسط نیروهای انقلابی گفت: در بین نامزدها حتما یک نفر نسبت به دیگران اصلح است و وظیفه ما این است که آن فرد را بشناسیم و کمکش کنیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: باید تلاش کرد تا مسایل فرعی و موهوم جلوی موضوعات اصلی را نگیرد و در مقابل برای موضوعات اصلی و سوالات مردم پاسخ های معتبر و دقیق داشت.

بارش‌های کشور به ۲۰۵ میلی‌متر رسید