داعش به مادر کودک شیرخوار هم رحم نکرد!

Posted by

بار چوب بوی مخدر می داد

گروهک تروریستی داعش یک زن جوان فلسطینی را در اردوگاه یرموک دمشق اعدام کرد.

بار چوب بوی مخدر می داد