هلاکت 26 تن از مزدوران سعودی در حمله موشکی در صنعا

Posted by

بازار نفت دچار کمبود عرضه می شود؟

در حمله ارتش یمن به مزدوران عربستانی، حدود یکصد تن از عناصر سعودی کشته و زخمی شدند.

بازار نفت دچار کمبود عرضه می شود؟