اصرار عربستان بر کاهش تولید نفت ایران

Posted by

بازتاب پیروزی ملی پوشان در رسانه روسیه‌ای + عکس

منابع آگاه از سیاست های دولت سعودی گفتند، عربستان احتمالا به عنوان یک شرط ادامه کاهش تولیدها از ایران خواهد خواست تا تولید خود را کاهش دهد. ایران در دور فعلی از کاهش تولید مستثنی شده است.

بازتاب پیروزی ملی پوشان در رسانه روسیه‌ای + عکس