دستگیری کارمند بانکی که حساب‌ مشتریان را خالی می‌کرد

Posted by

بازتاب گسترده نامزدی احمدی نژاد در رسانه‌های خارجی

سرهنگ محمد مهدی کاکوان گفت: در بررسی از متهم، تعداد کثیری کارت ملی، گواهینامه و همچنین چندین فقره کارت عابر بانک متعلق به مشتریان بانک کشف و تحویل مرجع قضایی شد، پس از تحقیقات لازم متهم با صدور قرار بازداشت شد.

بازتاب گسترده نامزدی احمدی نژاد در رسانه‌های خارجی