افتتاح اتاق مادر و کودک در ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی(ره)

Posted by

بازداشت یک تبعه روس در ترکیه

یازدهمین اتاق مادر و کودک روز ۱۶ مرداد همزمان با افتتاح ایستگاه فرودگاه امام خمینی (ره) با حضور سیدمحمد جواد شوشتری مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

بازداشت یک تبعه روس در ترکیه