عوامل شهادت یک فرمانده سپاه به هلاکت رسیدند

Posted by

بازدید حدود 3 میلیون نفر از شمیرانات در ایام نوروز

فرمانده گردان کورین از تیپ ۱۱۰ سپاه سلمان به ضرب گلوله دو تروریست تکفیری به شهادت رسید.

به گزارش ایسنا، روح الله عالی فرمانده گردان کورین  از تیپ ۱۱۰ سپاه سلمان امشب در مسیر  زاهدان به بخش کورین، به ضرب گلوله دو تروریست تکفیری به شهادت رسید.

هلاکت عوامل شهادت فرمانده گردان کورین

دو تروریست تکفیری که با کلت فرمانده گردان کورین رابه شهادت رساندند با اقدام فوری نیروهای بسیجی به هلاکت رسیدند.

بازدید حدود 3 میلیون نفر از شمیرانات در ایام نوروز