سخنان جنجالی خواننده آمریکایی درباره اسرائیل

Posted by

بازدید مجلسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای

راجر واترز، خواننده سرشناس گروه «پینک فلوید» از مواضع رسانه‌های آمریکایی و دیگر موزیسن‌ها درباره اسرائیل انتقاد کرد.

بازدید مجلسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای