تشکر کاپیتان پرسپولیس از علی کریمی/ درخواست از هواداران برای بازی با الریان

Posted by

بازدید میدانی اعضای کمیسیون امنیت‌ملی از مرزهای جنوب شرق کشور

سید جلال حسینی گفت: من باید از آقای کریمی به شدت و به صورت ویژه تشکر کنم چرا که او بارها در اردوهای ما حاضر شد و حتی با بازیکنان ناهار هم خورد و به بچه‌ها روحیه داد،خوشحالی علی کریمی از هر چیزی مهم‌تر است.

بازدید میدانی اعضای کمیسیون امنیت‌ملی از مرزهای جنوب شرق کشور