رئیس سابق فدراسیون تیراندازی خواستار عذرخواهی وزارت ورزش شد

Posted by

بازرسی از شرکت های هواپیمایی/ تعلیق فعالیت چهار خلبان

رئیس سابق فدراسیون تیراندازی می‌گوید مهلت اجرای حکم دیوان عدالت اداری تمدید نمی‌شود و از وزارت ورزش و جوانان انتظار می‌رود با حکم قضایی به صورت گزینشی رفتار نکند.

بازرسی از شرکت های هواپیمایی/ تعلیق فعالیت چهار خلبان