وقوع انفجار در جنوب شهر منچستر

Posted by

بازرسی از 582 واحد در تهران

در پی وقوع انفجار مهیب در جنوب شهر منچستر، پلیس در محل حاضر شد.

بازرسی از 582 واحد در تهران