چگونه آلزایمر را از خود دور کنیم؟

Posted by

بازگشت ستاره بارسا به ترکیه؟

این روزها بیماری آلزایمر وحشت زیادی را در دل افراد می‌اندازد و دانشمندان هم راه‌هایی برای مبارزه با آن معرفی کرده‌اند. این راه می‌تواند با آلزایمر مبارزه کند.

بازگشت ستاره بارسا به ترکیه؟