ترامپ به روی کار بیاید توافق را اجرا می کند!

Posted by

بازگشت لمپارد به چلسی؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، جیسون گرینبلات، وکیل ارشد «سازمان ترامپ» (شرکت خوشه‌ای متعلق به ترامپ)، را به عنوان نماینده ویژه‌اش در مذاکرات بین‌المللی تعیین کرد.

بازگشت لمپارد به چلسی؟