از دستکاری آمار توسط دولت تا چگونگی شهادت 10 مرزبان ایرانی/ پبشخوان سیاسی

Posted by

بازیکنان پرسپولیس :چرا از استقلال کمتر گرفتیم؟

صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی صبح کشور که اغلب به مباحث انتخاباتی و دستکاری آمار توسط دولت پراخته اند را در ادامه مشاهده می کنید.

بازیکنان پرسپولیس :چرا از استقلال کمتر گرفتیم؟