تعدادی از وزرا از مجلس رای اعتماد نخواهند گرفت

Posted by

بازیکنی که به خاطر علی دایی پیشنهاد استقلال را رد کرد!

نائب رئیس اول مجلس با بیان اینکه به برخی از وزرای پیشنهادی نقد دارد، گفت: احتمالا تعدادی از وزرای پیشنهادی از مجلس رای اعتماد نخواهند گرفت.

بازیکنی که به خاطر علی دایی پیشنهاد استقلال را رد کرد!