لحظه تحویل سال تیراندازی می‌کردیم

Posted by

بازیکنی که هرگز مربی نخواهد شد!

الهه احمدی گفت: با توجه به شرایط خاصی که داریم،عید خاصی هم نداریم، چون باید دائم ورزش و تمرین کنیم. من از سال 88 که زندگی مشترکم را شروع کردم شاید دو عید بود که کنار خانواده و همسرم بودم و بقیه را یا سر تمرین بودم و یا اینکه ایران نبودیم.

بازیکنی که هرگز مربی نخواهد شد!