سقوط تیر برق چوبی فرسوده موجب آتش‌سوزی یک منزل مسکونی شد +تصاویر

Posted by

بازیکن امیدهای استقلال گزینه مد نظر منصوریان

سقوط تیر برق چوبی فرسوده موجب آتش‌سوزی یک منزل در برسه دوهزار تنکابن شد.

بازیکن امیدهای استقلال گزینه مد نظر منصوریان