نشریه اسرائیلی:ناوگان زیردریایی برای مقابله با ایران ضروری است!

Posted by

بازیکن سابق پرسپولیس رضایتنامه اش را گرفت

نشریه صهیونیستی با تاکید بر برخورداری از ناوگان زیردریایی نوشت: با توجه به بی‌ثباتی خاورمیانه و تهدیدهای راهبردی رو به فزونی ایران، تل آویو باید قابلیت‌های نظامی خود را تقویت کند.

بازیکن سابق پرسپولیس رضایتنامه اش را گرفت