معاون وزیر راه: امکان اجرای پروژه‌های راهسازی و راهداری وجود ندارد

Posted by

بازیکن سایپا لژیونر می شود؟

معاون وزیرراه و شهرسازی بگفت: در توسعه حمل ونقل عمومی از لحاظ فرهنگی موفق عمل نکردیم و مردم همچنان علاقه مند به استفاده از خودروی شخصی هستند .

بازیکن سایپا لژیونر می شود؟