ترامپ مانع خرید هواپیما توسط ایران از بوئینگ نمی شود

Posted by

بازیکن پرحاشیه در تراکتور ماندنی شد

برخی کارشناسان با توجه به سیاست تاجرانه دونالد ترامپ و سوابق تجاری وی معتقدند که در دولت جدید با قرارداد خرید هشت فروند بوئینگ از سوی ایران یا هرگونه تبادل تجاری با واشنگتن مخالفتی نمی‎شود.

بازیکن پرحاشیه در تراکتور ماندنی شد