تعامل رسانه ملی و سازمان سینمایی

Posted by

بازیکن پرسپولیس لژیونر می شود؟

رئیس کانون پخش‌کنندگان سینمای ایران گفت: تعامل خوبی با رسانه ملی صورت گرفت و تیزرهای خوبی به صورت رایگان به فیلم‌های اکران نوروزی اختصاص یافت.

بازیکن پرسپولیس لژیونر می شود؟