تغییر برنامه منصوریان برای تمرینات آبی پوشان

Posted by

بازیگری که هیچ وقت کاری را تکرار نمی کند

بخشی از بازیکنان استقلال امروز در ساعت 11 و 30 دقیقه در کمپ مرحوم ناصر حجازی تمرین خواهند کرد.

بازیگری که هیچ وقت کاری را تکرار نمی کند