رشد 50 درصدی صادرات ایران به ترکیه

Posted by

بازیگر چک برگشتی ازدواج کرد

واردات ترکیه از ایران در 2 ماهه نخست امسال رشد قابل توجه 50 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

بازیگر چک برگشتی ازدواج کرد