ادعای جدید ترامپ: اخبار منتشر شده درباره دامادم جعلی است

Posted by

بازی دلالان و قصابان برای گرانی گوشت قرمز

ترامپ مدعی شد بسیاری از گزارش های منتشر شده درباره ارتباط دامادش با روسیه جعلی است.

بازی دلالان و قصابان برای گرانی گوشت قرمز