زلزله احتمالی تهران؛ بحرانی که باید از پیش برایش برنامه ریزی کرد

Posted by

بازی صبا مقابل تراکتورسازی رایگان شد

شهر تهران به دلیل یک اشتباه تاریخی بر روی گسل های بزرگ و مخرب بنا شده است پس از همین حالا باید زلزله تهران را جدی گرفت، شاید روزها و ماه های بعد دیر باشد.

بازی صبا مقابل تراکتورسازی رایگان شد