موج مثبت در بازار سهام و کالا

Posted by

باقری: بازیکنان دنبال حق و حقوق خود هستند

بورس های جهانی برای سومین روز متوالی با کاهش ریسک خروج فرانسه از اتحادیه اروپا روند رو به رشدی را طی می کنند.

باقری: بازیکنان دنبال حق و حقوق خود هستند