آخرین آمار مسمومیت با قرص برنج در پایتخت

Posted by

باقری به پرسپولیس می‌رود؟/ پیشخوان ورزشی

از کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت با قرص برنج درسال گذشته 95 نفر مرد و 54 نفر زن بوده اند و در اسفندماه سال پیش، 16 مورد فوتی براثرمسمومیت با قرص برنج به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است.

باقری به پرسپولیس می‌رود؟/ پیشخوان ورزشی