سینمایی «کلبه‌ای بالای تپه» با موضوع داعش ساخته می‌شود

Posted by

باید کاندیدای اصلح را بشناسیم و کمکش کنیم

افراد زیادی دوست دارند درباره داعش فیلم بسازند، اما آدم هایی که از این ژانر حمایت کنند، کم هستند. نجف زاده درباره زمان‌بندی تولید و اتمام نگارش این دو فیلمنامه عنوان کرد: تقریباً تا یک ماه دیگر نگارش به پایان می رسد و به این زودی ها وارد مرحله پیش تولید نمی شویم.

باید کاندیدای اصلح را بشناسیم و کمکش کنیم