آخرین تمرین طلایی پوشان با حضور هواداران+ عکس

Posted by

با این روش ها در 60 ثانیه به خوابی راحت بروید

تیم فوتبال سپاهان آخرین تمرین خود پیش از دیدار برابر سایپا را در حضور هواداران و با حمایت آنها پشت سر گذاشت.

با این روش ها در 60 ثانیه به خوابی راحت بروید