هواپیمای مسافربری سوخوی روسیه به ایران می آید؟

Posted by

با این کارها پیریتان را به تعویق بیاندازید

پوتین رئیس جمهور روسیه بلافاصله بعد از نشست خود با حسن روحانی رئیس جمهور ایران، اعلام کرد: درباره صادرات هواپیمای مسافربری سوخو به ایران مذاکره کردند.

با این کارها پیریتان را به تعویق بیاندازید