قاتل ستایش از بیمارستان روانی مرخص شد

Posted by

با سقوط بهمن جاده چالوس مسدود شد

مجتبی فرحبخش درباره آخرین وضعیت پرونده قاتل ستایش قریشی گفت: هنوز دیوان عالی کشور، شعبه تعیین شده برای اعاده دادرسی و بررسی اعتراض به حکم را اعلام نکرده است.او گفت: امیر حسین ۱۰ روز پیش به دلیل شرایط روحی و روانی و پرخاشگری هایی که داشت، به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شده بود.وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی افزود: حال موکلم رو به بهبود است و قرار شده است امروز و در نهایت تا فردا از بیمارستان روانی ترخیص و به کانون اصلاح و تربیت بازگردد.فرحبخش ترخیص از بیمارستان اعصاب و روان را طبق نظر پزشک اعلام کرد.امیرحسین فردی است که سال گذشته، ستایش قریشی دختر افغان را به قتل رساند. نهایتا دادگاه قاتل این پرونده را به قصاص نفس در خصوص اتهام قتل عمد و یک بار اعدام در خصوص اتهام تجاوز به عنف و ۷۴ ضربه شلاق در خصوص اتهام جنایت بر میت محکوم کرد و با اعتراض وکیل مدافع امیرحسین پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.

با سقوط بهمن جاده چالوس مسدود شد