دروازه بان سابق پرسپولیس در سیاه جامگان

Posted by

با یک حقوق نجومی می‌شود کارگران یک کارخانه را حقوق داد

نیما نکیسا گفت: در صورت فراهم بودن شرایط عضو کادر فنی تیم سیاه‌جامگان می‌شوم.

با یک حقوق نجومی می‌شود کارگران یک کارخانه را حقوق داد