بازدید میدانی اعضای کمیسیون امنیت‌ملی از مرزهای جنوب شرق کشور

Posted by

بخشی از مشکلات معلمان در مناطق محروم کشور

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس گفت: برخی از اعضای این کمیسیون برای بازدید از مرزهای جنوب شرق کشور به سیستان و بلوچستان می‌روند.

بخشی از مشکلات معلمان در مناطق محروم کشور