افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

Posted by

بذرپاش علت انصرافش را تشریح کرد

بازنشسته‌ها همچنان برای وضعیت حقوق خود، معترضند. دولت سعی کرده مشکلات این قشر را کاهش دهد.
 
به گزارش خبرآنلاین، بازنشستگان همچنان از کمبود حقوق و وضعیت معیشت نامساعد خود، گلایه دارند. 

یک بازنشسته در این باره در سرویس مشکلات مردم نوشت: وضعیت معیشتی بازنشستگان بسیار بد است؛ به ویژه در آستانه ی ازدواج فرزندان و هجوم نوه ها و عروس و داماد و برخی اقوام شان واقعا انسان را شرمنده می کند . پس این همسان سازی چی شد؟
دولت افزایش حقوق را ابلاغ کرد
در پاسخ به این مطالبه بازنشسته ها، هیات وزیران در تصویب نامه خود افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری در سال۹۶ را ابلاغ کرد. بر اساس ماده 2 این مصوبه همسان سازی دریافتی بازنشستگان برمبنای مبنای تبصره12 قانون بودجه 96 اجرایی خواهد شد.
هیات وزیران افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 96 را ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال96 نسبت به سال گذشته، ده درصد افزایش می‌یابد.
همچنین حداقل دریافتی بازنشستگان 1.035.000تومان و حداکثر دریافتی آنها 7برابر حداقل دریافتی خواهد شد.

بذرپاش علت انصرافش را تشریح کرد