طارمی در تاریخ فوتبال پرسپولیس از دایی و باقری پیش افتاد

Posted by

برانکو به سیدجلال تبریک گفت

پنالتی مهدی طارمی گل پانزدهم او را ثبت کرد واو بار دیگر با ساسان انصاری در یک پله ایستاد،پله اول بهترین گلزنان لیگ شانزدهم…
طارمی با این گلی که زد در تاریخ فوتبال پرسپولیس در رتبه پنجم قرار گرفت.

برانکو به سیدجلال تبریک گفت