لزوم تربیت فرزند در کلام امیرالمومنین(ع)

Posted by

برتری شاگردان جلالی مقابل نفتی‌ها

امام علی (ع) فرمودند: دل جوانان نوخاسته ، چونان زمین ناکشته است که هر تخم در آن افکنند ، بپذیردش و بپروردش . من نیز پیش از آنکه دلت سخت و اندرزناپذیر شود و خردت به دیگر چیزها گراید ، چیزى از ادب به تو مى آموزم تا با تمام تلاش ، به کارپردازى و بهره خویش از آنچه اهل تجربه خواستار آن بوده اند.

برتری شاگردان جلالی مقابل نفتی‌ها