علایم سکته مغزی چیست؟ ۵ نشانه خطرناک

Posted by

برج ایفل به یاد قربانیان حمله منچستر خاموش شد

وقتی پای سلامتی در میان باشد، این احتمال وجود دارد که بزرگترین نگرانی شما سکته مغزی نباشد. این مشکلی است که تنها افراد مسن باید درموردش نگران شوند، درست است؟ تند نروید.

برج ایفل به یاد قربانیان حمله منچستر خاموش شد