در صورت نیاز در سوریه و عراق وارد عمل می‌شویم

Posted by

بررسی و تدوین برنامه کمیته های 28 گانه اقشار جمنا

رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی اعلام کرد: در سوریه و عراق تمامی رویدادها و تحرکات را مورد توجه قرار داده و در صورت نیاز وارد عمل می شویم.

بررسی و تدوین برنامه کمیته های 28 گانه اقشار جمنا