آمارهای دروغ دولتی ها در آستانه انتخابات/ آمارهای خلاف واقع گمرگی ها کمکی به روحانی نمی کند

Posted by

برنامه امروز کاندیداهای ریاست جمهوری در صداوسیما

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شاهد آمارهای خلاف مسئولین دولتی در بخش های مختلف هستیم، گفت: مثلا بر اساس گفته های رئیس کل گمرگ، درآمد گمرگ در سال 95 به 18 هزار میلیارد تومان رسیده و سه برابر شده است این در حالی است که در آمد گمرگ در سال 93 حدود 15 هزار میلیارد تومان بوده که سه برابر آن 45 هزار میلیارد تومان می شود نه 18 هزار میلیارد تومان.

برنامه امروز کاندیداهای ریاست جمهوری در صداوسیما