واریز درآمد پارکومترها به خزانه دولت

Posted by

برنامه ای برای دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا وجود ندارد

قائم مقام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از اجرای طرح استفاده از دستگاه‌های پارکومتر در شهر تهران خبر داد.

برنامه ای برای دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا وجود ندارد