رئیس فدراسیون بسکتبال: دوتابعیتی نیستم!

Posted by

برنامه ویژه اداره دامپزشکی تهران برای عیدقربان امسال

مشحون گفت: دوتابعیتی نیستم، به ایرانی بودم افتخار می کنم و تمام تلاشم هم برای سربلندی ایران و بسکتبال آن است.

برنامه ویژه اداره دامپزشکی تهران برای عیدقربان امسال