معاون اول رئیس جمهور با برخی وزرا

Posted by

برگزاری تمرین تیم ملی زیرنظر کی روش

معاون اول رئیس جمهور در این دیدار عیدانه، ضمن تبریک سال نو اظهار امیدواری کرد در سال جدید شاهد موفقیت های هرچه بیشتر دولت در عرصه خدمتگزاری به مردم باشیم.

برگزاری تمرین تیم ملی زیرنظر کی روش