پسران 4 برابر بیشتر از دختران به بیش فعالی مبتلا می شوند

Posted by

برگزاری تور تفریحی در منطقه داعش نشین

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه 5 تا 7 درصد کودکان ایرانی مبتلا به اختلال رفتاری بیش فعالی هستند، گفت: پسران 3 تا 4 برابر بیشتر از دختران به بیش فعالی مبتلا می شوند.

برگزاری تور تفریحی در منطقه داعش نشین