نیوشا ضیغمی: خیلی دلم برای پدرم تنگ شده است

Posted by

برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس

فرارسیدن روز پدر بهانه ای شد تا ما در گفت و گویی صمیمی با نیوشا ضیغمی از پدر و جای خالی اش صحبت کنیم و این که به قول خودش امسال روز پدر چقدر تلخ و سنگین است. این گفتگو را همراه با فاتحه ای برای آمرزش و شادی روح همه پدرهای آرام گرفته در خاک بخوانید.

برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس