2 مدافع و 2 مهاجم پرسپولیس تست دوپینگ دادند

Posted by

برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت

فرشاد احمدزاده، علی علیپور، محمد انصاری و محسن ربیع‌خواه 4 بازیکن تیم پرسپولیس بودند که امروز تست دوپینگ دادند.

برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت