انفجار چین 6 کشته برجای گذاشت

Posted by

بزرگترین آرزوی خانم بازیگر در سال نو

یکی از مسئول اداره اطلاع رسانی شهر لیفن اعلام کرد شش نفر دیگر نیز که در زمان انفجار در محل حضور داشتند، زخمی شدند.

بزرگترین آرزوی خانم بازیگر در سال نو