مرز فعلی بین مکزیک و آمریکا به چه شکل است؟ +تصاویر

Posted by

بهنوش صادقی از اولین تجربه فیلم سازی اش میگوید

مرز بین مکزیک و آمریکا که دونالد ترامپ بر ساخت دیوار بین آن اصرار می‌ورزد حدود 3200 کیلومتر طول دارد.

بهنوش صادقی از اولین تجربه فیلم سازی اش میگوید