مایک پنس: رئیس جمهور آمریکا به تمام وعده‌هایش عمل کرده است

Posted by

به اندازه توانتان در کار خیر بکوشید

معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنانی گفت: رئیس جمهور ترامپ مرد عمل است و تمام وعده‌هایش عمل کرده است. پنس افزود: رئیس جمهور ترامپ شعار اول آمریکا را سر داده و به دنبال اصلاح ساختار مالیاتی در کشور و حفظ امنیت شهروندان این کشور است.

به اندازه توانتان در کار خیر بکوشید